Riktlinjer för hantering av personuppgifter i Markaryds kommun

4210

Behandling av personuppgifter - Sjöfartsverket

Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till dig som person. 12 Personnummer och samordningsnummer .. 197 12.1 Vårt uppdrag .. 197 12.2 Gällande rätt .. 197 Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Dataskyddslagen reglerar hantering av personnummer, samordningsnummer, känsliga uppgifter, kollektivavtal och uppförandekoder.

Personnummer dataskyddslagen

  1. Addition uppställning arbetsblad
  2. Plugga till frisor
  3. Ljudböcker till iphone
  4. Vad ater maneter
  5. Emma och konrad youtube

10 § Dataskyddslagen… Dataskyddslagen Publicerat: 28 mars av . I maj så kommer EUs nya dataskyddslag, GDPR, träda i kraft. Detta kommer innebär en del förändringar för att stärka rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. Vi kommer inte längre godkänna att man bara nämner sitt personnummer, KI behöver behandla ditt personnummer på grund av vikten av en säker identifiering (se artikel 87 dataskyddsförordningen och 3 kap.

Hur ska personnummer hanteras enligt GDPR? - GDPR HERO

Här bjuder vi på en översikt av vad som kommer.. dataskyddslagen (2018:218). Om man inte har samtycke från den det berör (den registrerade) får man behandla personnummer/samordningsnummer enbart av följande skäl: A. Om det utifrån ändamålet med behandlingen, dvs. skälet till varför man behöver behandla personnummer/samordningsnummer motiverar att uppgifterna behandlas.

Personnummer dataskyddslagen

Hantering av personuppgifter - Uppsala universitet

Den nya lagen kallas dataskyddslagen. I uppdraget har det inte ingått att se över de så kallade registerförfattningarna eller annan sektorsspecifik reglering om behandling av personuppgifter. Det har heller inte ingått i uppdraget att analysera eller beskriva vilka förändringar som dataskyddsförordningen i sig innebär. Inledande bestämmelser.

Du har enligt Dataskyddslagen rätt att få se den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du be om att informationen ska rättas eller tas bort.
Julotta uppåkra

Det är inte DSF eller den svenska dataskyddslagen som styr bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar utan i första hand arkivlagens regler.

Dataskyddslagen och Pressateljén. 1. Verksamheten arbetar utifrån den nya dataskyddslagen GDPR. Vi vill förtydliga Förälders personnummer för att hantera faktureringen ifall kursavgifter uppstår.
Kostnadsslag

simhopp vm
provanstallning kontrakt
boka riskettan uppsala
instrumental music youtube
transportstyrelsen yttrande körkort
allt om mat

Behandling av personuppgifter - Sjöfartsverket

Dataskyddsombudet  med stöd av EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679), dataskyddslagen (2018:218), Uppgifter som identifierar personer såsom namn, personnummer. Dataskyddslagen, den svenska anpassningen av GDPR Personnummer får under vissa förutsättningar behandlas även i fortsättningen Hantering av personnummer . Som komplettering till GDPR införs även en nationell dataskyddslag.

GDPR Mysite 1 - Din Djurklinik

Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du be om att informationen ska rättas eller tas bort. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Den nya lagen kallas dataskyddslagen. I uppdraget har det inte ingått att se över de så kallade registerförfattningarna eller annan sektorsspecifik reglering om behandling av personuppgifter. Det har heller inte ingått i uppdraget att analysera eller beskriva vilka förändringar som dataskyddsförordningen i sig innebär. Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar 1.

Läs mer » 11 januari, 2021 Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För … Any information relating to an identified or identifiable physical person (‘data subject’) (i.e. not a legal entity); an identifiable physical person is one who can be identified, directly or indirectly. Du har säkert hört talas om den, den nya dataskyddslagen GDPR, som behandlar personuppgifter och som ersätter PUL, Personuppgiftslagen. Lagen gäller alla företag och organisationer från och med den 25 maj 2018. Det främsta syftet medden nya dataskyddslagen är att … Sigtuna kommun värnar om dina personuppgifter - enligt EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) i samklang med Dataskyddslagen.