GRI – resultatindikatorer - Specialfastigheter

4191

Veckans begrepp: GRI – Global Reporting Initiative TEM

Redovis ningen har inte som använts för att ta fram Systemairs GRI indikatorer. Dessutom redo. Uppsatser om GRI INDIKATORER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier  Titel: Global Reporting Initiative- En studie av i hur stor utsträckning GRI:s riktlinjer följs av de svenska börsnoterade företag som påstår sig använda deras  gande redovisning som ett företag måste nå för att uppfylla GRI G4:s krav.

Gri indikatorer

  1. Ilhéu de vila franca
  2. Ikea lön flashback

Redovisningen uppfyller GRI:s tillämpningsnivå C. Redovisningen omfattar endast byråns svenska verk - samhet som motsvarar 85 procent av byråns totala verksamhet. Indikatorerna är indelade i följande områden; Sourcing (SOU), Ekonomi (EC), Miljö (EN), Arbetsvillkor och arbetsmiljö (LA), Mänskliga rättigheter (HR), Samhälle (SO) och Produktansvar (PR). Indikatorer specifika för livsmedelssektorn anges med FP (food processing). Inom paren-tes anges vilken GRI-indikator som berörs.

GRI-Index - Signalisten

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna. 102-2. Verksamhet.

Gri indikatorer

Fabeges hållbarhetsindikatorer enligt EPRA - Fabege

Denna analys presenteras närmare på sidan 18. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini adalah hasil video kelompok 3 dalam pembahasan GRI 300: Indikator Ligkungan yang beranggotakan: 1. Ihsan Des Welcome to GRI. Our mission is to enable organizations to be transparent and take responsibility for their impacts, enabled through the world’s most widely used standards for sustainability reporting - the GRI Standards. So, take a deep dive into the Standards today, which cover topics ranging from anti-corruption to water, biodiversity to Det betyder att rapportens innehåll bestäms av de frågor som är mest väsentliga för SCA och dess intressenter samt att det ska ge en komplett bild av verksamheten.

1 World Bank GRI Index 2020 This 2020 World Bank GRI Index is an inventory of the sustainability considerations used in World Bank lending and analytical services, as well as within its corporate practices. This sustainability disclosure index has been prepared in accordance with the Core option of the GRI Standards1.
Svt nyheter lycksele

The GRI was established in 1997 in partnership with the United Nations’ Environment Programme (UNEP).

Indeks ESG GRI-referens . Sida/Hänvisning . Hälsa och säkerhet, 2016 . 103-1, 103-2, 103-3 .
Ilhéu de vila franca

hälsopedagogik på individnivå
hippologi
virka muminfamiljen mönster
digitala forskarsalen bouppteckning
lofsans
vad heter irans huvudstad

GRI-index - Årsredovisning 2019

Avslutningsvis är innebörden identifiering av utveckling bakom redovisningsnormer att utveckla kunskaper om hur och varför valet av vissa GRI-indikatorer växer fram till att bli normer för redovisning i klädbranschen. 1.1 Bakgrund GRI 103: Hållbarhetsstyrning Område Indikator 103-1: Förklaring av vä-sentlighet och avgräns - ningar, sidhänvisning 103-2: Styrning, sidhänvisning 103-3 Utvärdering av hetbr a l hål ng, nei n r y t s sidhänvisning Ekonomiska resultat GRI 201: Ekonomiskt resultat 201-1 124-125 122, 126-127 122 Anti-korruption GRI 206: Konkurrens hämmande sikten till vänster listar de GRI­indikatorer som tillämpats för att spegla de frågor/aspekter som bedömts vara mest väsentliga för Lindab. Hänvisningarna i bifogat GRI­ index avser sidor i Lindabs Årsredovisning 2016 eller, då det anges, uppgifter på annan plats i denna skrift. GRI G4 är en redovisningsstandard, men används i många fall, på gott och ont, som en managementstandard. Ett problem kan vara att hållbarhetsarbetet då tenderar att bli redovisningsstyrt istället för att verkligen identifiera vad som är väsentligt eller materiellt för företaget i sin strävan att maximera sitt bidrag till hållbar utveckling.

GRI Flashcards Quizlet

I denna bilaga beskrivs respektive aspekt, GRI-indikator eller eget nyckeltal med utfall/resultat samt kommentar. I de fall en indikator inte redovisats fullständigt enligt GRI, och utelämnad/saknad information bedöms som relevant och väsentlig för Lantmännen, anges och för-klaras detta i GRI-index. Kompletterande GRI indikatorer 2014 Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2014 Kategorin som innehåller indikatorer om miljö behandlar bland annat organisationens påverkan på mark, luft, vatten och ekosystemet. (GRI, 2015a) 21. Moldan et al. (2012) beskriver att hållbar utveckling tidigare, mer eller mindre, ansågs vara social och ekonomisk utveckling som var miljömässigt hållbar.

(2006), att eftersom hållbarhet är ett ämne som är svårt att definiera kan det delas in i tre olika dimensioner vilket blir ett sätt att göra det enklare att kvantifiera. GRI-indikatorer har identifierats mot bakgrund av väsentlighetsanalysen och de indikatorer som be-döms vara väsentliga för byråns verksamhet återfinns i GRI index på sidan 42. Redovisningen uppfyller GRI:s tillämpningsnivå C. Redovisningen omfattar endast byråns svenska verk - samhet som motsvarar 85 procent av byråns totala verksamhet. GRI STANDARDS INDIKATOR SIDA KOMMENTAR/UTELÄMNANDE GRI 102: Allmänna standardupplysningar Organisationsprofil 102-1 Organisationens namn 47 102-2 Varumärken, produkter och tjänster 24–25 102-3 Lokalisering av huvudkontor 47 Visby 102-4 Länder där organisationen är verksam 43 Svenska Spel verkar endast i Sverige GRI-index. I GRI-index här nedanför hittar du Riksbyggens väsentliga hållbarhetsaspekter, de indikatorer vi valt att redovisa, aspekternas påverkan i värdekedjan och hur de … Nedan finns en översikt som visar hur våra viktiga frågor relaterar till GRI-frågor och det är för dessa frågor vi redovisar styrning och resultat. För mer information om redovisningen, dess avgränsningar, GRI-indikatorer, definitioner, avsteg med mera, se GRI-index eller Redovisningsprinciper i vår Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning.