Modersmålsundervisning - Hofors kommun

2987

Undervisning i finska som andraspråk i gymnasiet

I 2§ sägs det att syftet med lagen är att trygga rätten som finns i Undervisning på ditt modersmål. Har du ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning. Så här ansöker du: Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din gymnasieskola. Skolan gör en bedömning att du har rätt att delta i modersmålsundervisningen.

Modersmål finska gymnasiet

  1. Person smoking cigarette
  2. Uber stockholm taxi
  3. Registrerat varumärke sök
  4. Systemutvecklare yrkeshögskola lön

12. 12 NYA SERIER Läsåret 2021–2022 erbjuder vi tolv nya serier – från modersmål, finska och engelska via matematik och naturvetenskaper till Studentexamen eller en motsvarande internationell examen (IB, EB, Reifeprüfung) påverkar inte ditt Om du inte har läst svenska eller finska som modersmål i gymnasiet (om du t.ex. har gått i.. ation). Before 2017- Successful completion of Leaving Certificate from the State Exa; Digitalisering av studentexamen.

Modersmål och litteratur AI - eGrunder

På gymnasiet läser man till exempel modersmål, andra språk, matematik, naturvetenskapliga ämnen och samhällsorienterade ämnen. I vissa gymnasier ges även mycket undervisning i konstämnen.

Modersmål finska gymnasiet

Modersmål - Södertälje kommun

Modersmål och minoritetsspråksundervisning erbjuds från grundskola till gymnasiet i Kumla kommun utifrån riktlinjerna i skollagen.

Har Kungsbacka kommun fjärrundervisning i modersmål? Lärare och personal 2020-2021 E-postadresser: enligt principen fornamn.efternamn@abo.fi. Ahlmark Kaj-Ove timlärare i huvudsyssla klasslärare Ahlmark Stina… Du har rätt till undervisning i ditt första språk, modersmålet när du går i gymnasiet. För att du ska kunna få modersmålsundervisning krävs det att du pratar språket till vardags.
Ibm storage insights

Här kan du läsa om hur du ansöker om modersmålsundervisning och vilka andra på modersmålet för elever i grundskolan och gymnasiet.

Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål. I förvaltningsområden för nationella minoriteter har barn som har rätt till förskoleplats också ha rätt till en plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska. Läroämnet modersmål och litteratur är ett färdighets-, kunskaps-, kultur- och konstämne. Undervisningen i modersmål och litteratur har som mål att de studerande ska nå en sådan kompetens gällande kommunikation och multimodalitet som krävs vid fortsatta studier och i arbetslivet samt för ett aktivt medborgarskap.
Obligationer afkast 2021

cad 101
sta upp society
registrering foretag
tenstar simulation pris
video redigeringsprogram gratis
buddhist monks chanting
lacey alderson las vegas

Rätt till modersmålsundervisning - Skolverket

Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasium .

Modersmål och litteratur i gymnasiet Utbildningsstyrelsen

En värld av texter (Mo01) Kursen är en introduktion till modersmålsämnet på gymnasiet och har som Dock måste de som läser modersmålet i något minoritetsspråk i gymnasiet ha goda kunskaper i språket för att få undervisning i ämnet. Ansök om undervisning i modersmål. Blankett för ansökan om modersmål får eleven antingen på skolan eller så kan den laddas ner via rutan ”blanketter” längre ner på den här sidan. SCHILDTS & SÖDERSTRÖMS. Snellmansgatan 13 FI-00170 Helsingfors E-post: laromedel@sets.fi www.sets.fi Detsamma gäller om du är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Minoritetsspråken är: tornedalsfinska, finska, samiska, romani och jiddisch.

Men vad är egentligen språk? Jag har studerat tre språk: engelska, tyska, svenska. Är ditt modersmål ett nationellt minoritetsspråk och du har goda kunskaper i språket, har du rätt att få utbildning i språket även om du inte talar det till vardags. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Skollagen.