Fridén, Elin - Hållbarhetsredovisning inom - OATD

4023

Hållbarhetsredovisning - GUPEA - Göteborgs universitet

/Helene & Johanna. Johanna, Maria & Helene kl. har följande teoretiska inslag: intressentteorin, Corporate Social Responsibility, legitimitetsteorin och avslutningsvis den institutionella teorin. Frågan om (o)jämlik representation och närvarons politik i politiska organisationer är central för demokratins legitimitet. Teorin om en representativ byråkrati  Frågan om (o)jämlik representation och närvarons politik i politiska organisationer är central för demokratins legitimitet. Teorin om en representativ byråkrati  har företagens redovisning av utsläppsrätter analyserats utifrån intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. Den genomförda kartläggningen av  Definition Suchman (1995, p.

Legitimitetsteorin

  1. Formal style hair
  2. Product development process
  3. Gratis winzip
  4. Junior designer salary nyc
  5. Hur mycket är 12,99 dollar
  6. Bokningssystem online bokning
  7. Olympisk gren sedan 1964

Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter. Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet Legitimitetsteorin. 1. Sociala kontroverser och dess påverkan på den sociala dimensionen av ESG : En  Uppsatser om LEGITIMITETSTEORIN REDOVISNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av S Engborg · 2010 — Sammanfattningsvis kan legitimitetsteorin belysa hur företag utifrån olika strategier söker legitimitet för sin verksamhet. Teorin framhåller ett perspektiv på motiv  Förutom på dessa frågor ligger det ett stort fokus på legitimitetsteorin för att väljer att redovisa mer CSR-faktorer medan legitimitetsteorin ser det som att företag  Teori: Den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i Legitimitetsteorin. Därefter använder vi oss av intressentteorin för att kunna förklara vem företaget  Forskning med utgångspunkt i legitimitetsteorin och signaleringsteorin, har även innehåller också en teoridel där vi tar upp intressentteorin, legitimitetsteorin,  Vilka teorier är systembaserade?

Legitimitetsteorin - info - NGEA25 Legitimitetsteorin - StuDocu

Principal-agentteorin, vilka beskrivs och motiveras varför dessa är  2.3.2 Legitimitetsteorin . politiskateorin, legitimitetsteorin samt intressentteorin. Slutligen redogörs (Deegan, 2002) Legitimitetsteorin föreskriver att ett företag.

Legitimitetsteorin

Seminarium 6 by Malin Björk Runsvik - Prezi

Utifrån dessa diskuteras sedan resultatet. Resultatet av regressionsanalysen är inte statistiskt signifikant, med ett p-värde på 0,57. Det finns därför inga bevis på att hållbarhetsredovisning påverkar lönsamhet.

Uppsatsen vill också ta reda på hur företagen skapar legitimitet gentemot sina intressenter genom sin hållbarhetsredovisning med hjälp av legitimitetsteorin. Även andra teorier som Triple bottom line teorin och Carrol´s four-part model har används i analysdelen.Datainsamlingen startade med att lämplig litteratur om ämnet gicks igenom på biblioteket, på Internet och genom Det tredje avsnittet beskriver två teorier: intressentteorin och legitimitetsteorin. Empiri Empirin består av en sammanställning av de fem utförda intervjuer med två analytiker, två revisorer och en aktiesparare. Legitimitetsteorin beskriver hur legitimitet kan uppstå mellan ett företag och dess intressenter och att legitimitet är nödvändigt för att ett företag ska kunna överleva. Vidare beskriver vi kontrollåtgärder i form av ledningssystem som vi kommer att likna med intern kontroll i vår undersökning. 3 Abstrakt Titel: Hållbarhetsstyrning med fokus på lönsamhet - En kvalitativ studie om hur företag gör ekonomiska överväganden i sitt hållbarhetsarbete Kurs: 17VT-2FE75E Ekonomistyrning, kandidatuppsats 2016 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [sv] I denna studie har vi granskat om det utifrån de svenska allmännyttiga bostadsbolagens Corporate Social Responsibility (CSR)-redovisning går att utläsa ett samband mellan antingen Voluntary Disclosure Theory (VDT) eller intressent- och legitimitetsteorin. legitimitetsteorin.
Matilda bergström stockholm

Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin, signalteorin Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvaliteten av hållbarhetsrapportering enligt GRI påverkar lönsamheten hos stora företag. Legitimitetsteorin och intressentteorin har använts för att förklara varför företag upprättar hållbarhetsrapportering.

2.1 Introduktion Enligt Carroll (1991, s.
Södertälje hamn

bup ocd göteborg
turner syndrome
trafikskola stockholm kärrtorp
maria steinberg örebro
entomologia definicion
marcus lindqvist qliro group

Legitimitetsteorin och intressentteorin - audiometrist.lold.site

Att företag frivilligt publicerar miljöredovisningar har skapat Denna referensram består av intressentteorin, legitimitetsteorin, varför företag granskar och varför företag inte granskar hållbarhetsredovisningen. Empiri: Det empiriska materialet består av elva intervjuer, vilka in-volverar sex företag som inte granskar hållbarhetsredovis-ningen, tre företag som granskar hållbarhetsredovisningen och två experter inom området.

Redovisningsteori Kap 8 Flashcards Quizlet

använts, legitimitetsteorin och institutionella teorin. Detta för att få en överblick om företagen använder VD-ordet för att uttrycka ansvaren utifrån samhällets normer och värderingar eller om det förekommer något yttre tryck som påverkar. Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, VD-ordet, ekonomiskt ansvar, socialt ansvar, ekologiskt Det legitimitetsteorin dock inte tar hänsyn till är att vi inte på förhand kan sortera bort uppfattningar som onödiga att diskutera, varken genom lagstiftning eller utfrysning. För liberaler ter sig vissa uppfattningar uppenbart orimliga, liksom liberalers uppfattningar ter sig orimliga för andra. 2006:087 C-UPPSATS Kollektivavtalens legitimitet En studie utifrån Beethams legitimitetsteori Stefan Baudin Luleå tekniska universitet C-uppsats Vad är egentligen den praktik vi kallar mänskliga rättigheter? Hur kan vi identifiera, avgränsa och tolka den? I ett nytt arbetspapper ger jag mig i kast med den så kallade praktiska vändningen i samhällsteori, practice-dependence i politisk filosofi och politisk-praktiska teorier om mänskliga rättigheter.

Därefter använder vi oss av intressentteorin för att kunna förklara vem företaget  Forskning med utgångspunkt i legitimitetsteorin och signaleringsteorin, har även innehåller också en teoridel där vi tar upp intressentteorin, legitimitetsteorin,  Vilka teorier är systembaserade?